Tải xuống YouTube Kids 4.27.7 APK cho Android

Tải xuống YouTube Kids 4.27.7 APK cho Android

YouTube for Kids là một ứng dụng cung cấp quyền truy cập vào video cho trẻ em ở mọi lứa tuổi. Trong đó bạn có thể xem các video khác nhau dành cho gia đình xem. Tất cả các video được sắp xếp thành các phần chủ đề khác nhau, giúp có thể tìm thấy ngay nội dung cần thiết. Chương trình này cũng có chức năng kiểm soát của phụ huynh, nhờ đó mẹ và cha sẽ có thể kiểm soát việc sử dụng ứng dụng của con họ và bảo vệ con khỏi xem phim hoạt hình và phim không mong muốn.

Phiên BảN: 4.27.7

Yêu CầU: Android 4.1

Thể LoạI: YouTube

ẢNh ChụP Màn Hình:

Liên KếT Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.youtube.kids

TảI:

Logo: