Tải xuống Lumosity - đào tạo não 2019.08.16.1910299 APK (MOD: đăng ký trọn đời) cho android

Tải xuống Lumosity - đào tạo não 2019.08.16.1910299 APK (MOD: đăng ký trọn đời) cho android

Lumosity - đào tạo não - một ứng dụng giúp giữ cho não hoạt động tốt. Nó cung cấp cho người dùng một hệ thống duy nhất về đào tạo và nhiệm vụ hàng ngày. Các nhà khoa học giỏi nhất, người hiểu nhiều khía cạnh của hoạt động não, đã tham gia vào sự phát triển của chương trình. Sử dụng các phát triển khoa học, các nhà phát triển đã đưa ra một dự án nổi bật so với các chương trình còn lại để phát triển tư duy. Người dùng sẽ thực hiện các nhiệm vụ khác nhau về phát triển sự chú ý, bộ nhớ, logic. Một phân tích thành công hoàn chỉnh cũng có sẵn ở đây, điều này thúc đẩy người dùng tiến lên trong đào tạo.

Phiên BảN: 2019.08.16.1910299

Yêu CầU: Android 4.0

Thể LoạI: Lumosity

ẢNh ChụP Màn Hình:

Liên KếT Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumoslabs.lumosity

TảI:

Logo: