Tải xuống Dead Rain: Virus zombie mới 1.5,95 APK (Mod: nhiều sao) cho Android

Tải xuống Dead Rain: Virus zombie mới 1.5,95 APK (Mod: nhiều sao) cho Android

Dead Rain: Virus zombie mới là một dự án độc lập hành động tuyệt đẹp đưa người chơi đến một thế giới bị nhiễm một loại virus không xác định. Nhân vật chính là một người cha, trong chu kỳ của các sự kiện, đã mất con gái và đi tìm con. Trên đường đến mục tiêu, anh ta phải trải qua nhiều cấp độ với vô số thây ma. Cần phải loại bỏ chúng với sự trợ giúp của một kho vũ khí và thép lạnh ấn tượng. Tất cả các phương tiện hủy diệt có thể được kết hợp với nhau, do đó phát triển phong cách chiến đấu của riêng họ.

Phiên BảN: 34820

Yêu CầU: Android 4.1

Thể LoạI: Dead Rain New zombie virus

ẢNh ChụP Màn Hình:

Liên KếT Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TinyDevbox.DeadRain

TảI:

Logo: